Studuj na škole s dlouholetou tradicí!

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020

  • Pestrá nabídka oborů
  • Kvalifikovaný pedagogický sbor
  • Dlouholetá tradice
  • Možnost ubytování v Domově mládeže
  • Mimoškolní aktivity

Proč studovat na naší škole
Nabídka studijních oborů   

Nabídka oborů

Co u nás můžeš studovat

Lyžařský kurz Bílá 2019

Právě proběhla akce

Lyžařský kurz Bílá 2019

Školní lyžařský kurz v termínu 24. 2. – 1. 3. 2019 proběhl v areálu Ski Bílá. Účastníci kurzu byli ubytováni v dependanci Hořec.
Kurzu se zúčastnilo 38 žáků .

11. 3. 2019

Nejnovější události

Co se právě děje

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Ministerstvo školství, mládeže a výchovy Moravskoslezský kraj


Vyhlášení 2 kola přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020


Ve 2. kole přijímacího řízení se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.


Výsledky 2. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.