Na naší škole pracují dva zapsané spolky Abak počítadlo a Duhový klíč. Oba spolky jsou dobrovolné a nezávislé organizace žáků, pedagogů a přátel školy.


Základní filozofií činnosti obou spolků je:

  • integrace, rehabilitace a rekreace zdravotně postižených žáků
  • organizace volnočasových aktivit pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou kroužků (florball vozíčkářů, boccia a kroužky hipoterapie).