Jsi vlídný a rád pomáháš druhým?
Tvá práce bude mít velký smysl, protože pomoc lidem je vždy potřeba.


75-41-E/01 Pečovatelské služby (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po vyučení se uplatníš jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatníš na pozici pečovatel, osobní asistent nebo pomocník v domácnosti. Také najdeš uplatnění v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla.


Co se u nás naučíš:
 • poskytovat přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům
 • dodržovat základní normu pro jednání a chování ke klientům, jejich rodinám a veřejnosti
 • pomáhat při zajišťování chodu domácnosti
 • spolupracovat při zajišťování sociálních služeb
 • provádět úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, veřejných prostorách
 • připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě
 • ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků
 • ovládat praní a žehlení prádla a oděvů
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy a na pracovištích sociálních partnerů školy (zařízení poskytovatelů sociálních služeb v  ostravském regionu).

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.