Máš rád čerstvý vzduch a vůni hlíny? Nauč se zkrášlit zahradu sobě nebo ji navrhni jiným.41-52-E/01 Zahradnické práce (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vyuč se a staň se pomocným pracovníkem například v pozici sadovník, ovocnář, zelinář, květinář, případně vazač – aranžér. Můžeš pracovat v zahradnických firmách zaměřených na pěstování květin, ovoce, zeleniny, v ovocných a okrasných školkách, ve firmách zaměřujících se na realizaci a údržbu sadovnických úprav, v zahradnických prodejnách, ve velkoskladech zaměřených na dovoz a expedici rostlin, doplňkového aranžérského zboží, semen, substrátů, hnojiv a ochranných prostředků nebo ve floristických firmách s různým zaměřením.


Co se u nás naučíš:
  • provádět jednoduché práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při sklizni a expedici zahradnických výpěstků
  • provádět základní práce při pěstování zahradnických plodin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických úprav a zhotovovat běžné vazačské výrobky
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy a na pracovištích sociálních partnerů školy (zahradnické firmy v ostravském regionu).