V rámci systémového projektu  ESF působí na naší škole školní speciální pedagog.
Školní speciální pedagog koordinuje ve škole speciálně- pedagogické poradenství, zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr.Kateřina Teuerová, tel.: 596 909 256
e-mail: katerina.teuerova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů: Sociální činnost, Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Informační technologie, Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář,
Prodavačské práce, Zpracovatel přírodních pletiv, Stravovací a ubytovací služby 1. a 2. ročník,
všechny formy dálkového studia


Konzultační hodiny

Pondělí: 10.00 – 11.30 hod.
Úterý: 10.00 – 11.30 hod.
V případě zájmu o konzultaci se prosím předem objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně.


Mgr. Eva Sedlačíková, tel.: 596909214, 596909351
e-mail: eva.sedlacikova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů:  Zahradnické práce, Zahradnické práce – Pěstování a aranžování květin, Pečovatelské služby, Potravinářská výroba, Provozní služby, Stravovací a ubytovací služby 3. ročník, Praktická škola jednoletá a dvouletá


Konzultační hodiny

Úterý: 10.00 – 11.30 hod.
Čtvrtek: 10.30 – 12.00 hod.
V případě zájmu o konzultaci se prosím předem objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně.