V rámci systémového projektu  ESF působí na naší škole školní speciální pedagog.
Školní speciální pedagog koordinuje ve škole speciálně- pedagogické poradenství, zajišťuje vytváření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mgr.Kateřina Teuerová, tel.: 596 909 256
e-mail: katerina.teuerova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů:

75-41-M/01 Sociální činnost (denní i dálková forma)
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
65-42-M/01 Hotelnictví
18-20-M/01 Informační technologie
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař
29-53-H/01 Pekař
29-54-H/01 Cukrář
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
66-51-E/01 Prodavačské práce


Konzultační hodiny

Pondělí: 10:00 – 11:30 hod.
Úterý: 10:00 – 11:30 hod.
Jiný termín je možný po domluvě.


Mgr. Eva Sedlačíková, tel.: 596909214, 596909351
e-mail: eva.sedlacikova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
29-51-E/01 Potravinářská výroba
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin)
41-52-E/01 Zahradnické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby


Konzultační hodiny

Pondělí – 10:00 – 11:30 h
Úterý – 14:30 – 16:30 h
Jiný termín je možný po domluvě.