Služby školy

Kromě výuky poskytuje škola služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.

Veřejnost může rovněž využívat i sportovní areál, ke kterému patří dvě tělocvičny, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.

V našem domově mládeže nabízíme možnost ubytování žákům středních škol, vyšších odborných škol, v případě volné kapacity i studentům vysokých škol.


Informace k pronájmu

  1. Na základě objednávky, kterou zašlete datovou schránkou nebo poštou, bude připravena smlouva
  2. Termín pro objednávku je minimálně 14 dní před konáním akce

 


Podstránky: