Práce všeho druhu! Vaření, praní, šití, žehlení, úklid. To bude doma krásně čisto!69-54-E/01 Provozní služby (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po skončení studia se uplatníš při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, apod.


Co se u nás naučíš:
 • připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě
 • ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků
 • ovládat praní a žehlení prádla a oděvů
 • provádět úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotnických
  zařízení
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy a ostatních prostorách školy
 • Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz