Nauč se kouzlit s květy. Uplatni svou fantazii při vázání kytic pro slavnostní příležitosti.41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po skončení studia z tebe může být pomocný pracovník v pozici květinář a vazač – aranžér. Můžeš pracovat v zahradnických firmách zaměřených na pěstování květin, v okrasných školkách, ve firmách zaměřujících se na realizaci a údržbu sadovnických úprav, v zahradnických prodejnách, ve velkoskladech zaměřených na dovoz a expedici rostlin a zahradnického zboží nebo ve floristických firmách.


Co se u nás naučíš:
  • provádět jednoduché práce při množení rostlin, výsadbě, ošetřování, hnojení, při sklizni a expedici zahradnických výpěstků
  • provádět základní práce při pěstování květin ve sklenících i volné půdě, při zakládání a údržbě sadovnických úprav a zhotovovat běžné vazačské výrobky
  • provádět vazačské a aranžérské práce (např. výroba věnců, vazba volně vázaných a vypichovaných kytic, aranžování misek, váz a košů, příležitostná vazba)
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy a na pracovištích sociálních partnerů školy (zahradnické firmy v ostravském regionu).

Budeš mít příležitost účastnit se různých soutěží v aranžování.