SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace vydává svým absolventům dodatky k osvědčení, které žáci obdrží se svým maturitním vysvědčením, případně si je mohou stáhnout a vytisknout z této stránky.


Co je Europass – dodatek k osvědčení
 • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
 • vztahuje se k získané kvalifikaci držitele – je tedy stejný pro všechny absolventy se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
 • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě, je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)

Výhody dodatku k osvědčení
 • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
 • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
 • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.
 • lze přiložit k životopisu

Co znamenají údaje ISCED 2011 a EQF na dodatku?
 • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
 • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
 • Údaj o úrovni EQF je od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.

Školní rok 2023/2024  – přiložené soubory (europassy)
Maturitní oboryČeštinaAngličtina
65-42-M/01
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)
(denní forma vzdělávání)
75-41-M/01
Sociální činnost
(denní forma vzělávání)
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma vzdělávání)
18-20-M/01
Informační technologie
(denní forma vzělávání)
75-31-M/02
Pedagogika pro asistenty ve školství
(dálková forma vzdělávání)
75-41-M/01
Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)
(dálková forma vzdělávání)

Učební oboryČeštinaAngličtina
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
(Kuchař – číšník -příprava jídel)
29-53-H/01 Pekař
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce
(Pěstování a aranžování květin)
41-52-E/01 Zahradnické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
66-51-E/01 Prodavačské práce
69-54-E/01 Provozní služby
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá