Všude je chleba o dvou kůrkách. Křupavé kůrce na voňavém chlebu málokdo odolá.29-53-H/01 Pekař

Staneš se pekařem a můžeš se prosadit v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.


Co se u nás naučíš:
 • zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků
 • řídit technologické procesy při výrobě chleba, běžného i jemného pečiva
 • pracovat se systémem kritických bodů v potravinářství (HACCP)
 • obsluhovat a udržovat v činnosti pekařské stroje
 • kontrolovat a hodnotit kvalitu surovin, polotovarů i hotového pečiva dle příslušných norem
 • posuzovat zralost kvasu a těst, vyrábět těsta, dělit je a tvarovat, péct vytvarované kusy a výrobky připravovat k expedici
 • vyrábět a používat náplně pro různé druhy výrobků
 • prokazovat manuální zručnost při ručním způsobu výroby
 • uplatňovat estetická hlediska při výrobě chleba a pekařských výrobků
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Teoretické a praktické vzdělávání se střídají ve dvoutýdenním cyklu. Odborný výcvik probíhá v moderně vybavené školní učebně a na pracovištích sociálních partnerů školy (provozovny veřejného stravování a pekařské výrobny v  ostravském regionu).
Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.


Zajímavosti oboru:

Za produktivní práci dostaneš finanční odměnu.
Můžeš získat stipendium až 17 000,-Kč za rok.