Maturitní zkoušky 2024/2025


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025


Písemné práce  profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PÍSEMNÝM PRACÍM PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

  • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2025

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jaro 2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2025.

  • JZS jaro 2025 Sdělení
  • JZS jaro 2025 Přílohy 1-7
  • JZS jaro 2025 Příloha 8

Ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

  • Časový rozvrh konání ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (konkrétní termíny)

Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do:


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2024/2025)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2024/2025)


Český jazyk a literatura (povinná zkouška – všechny obory)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Cizí jazyk (povinná zkouška, pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk) – všechny obory

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického a německého jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z těchto předmětů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium