Vyrob si svou ošatku, obal na květináč či pomlázku na velikonoce. Nauč se pracovat s přírodním materiálem.33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po absolvování studia budeš připraven pro výrobu pletených, užitkových a dekoračních košíkářských výrobků, galanterních předmětů a bytových doplňků z přírodních pletiv. Budeš tvořit jednoduché výplety na dřevěném dně různými vyplétacími materiály, plést všechny typy košů a zhotovíš i výrobky košíkářské galanterie. Uplatníš se při výkonu povolání v soukromých dílnách, v chráněných dílnách nebo ve vlastní živnosti.


Co se u nás naučíš:
 • posoudit, určit a připravit příslušné hlavní a pomocné materiály v košíkářské výrobě
 • vypočítat spotřebu materiálu a rozhodnout o jeho racionálním využití
 • určit technologický postup práce s použitím jednoúčelových výrobních pomůcek, a to podle druhu a tvaru výrobku
 • sledovat a hodnotit kvalitu práce a výrobku, inovovat košíkářské a galanterní výrobky
 • číst technickou dokumentaci výrobků, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty výrobku nebo jeho části
 • sklízet, ošetřovat a zpracovávat vrbové proutí pomocí sklízecích nožů a nůžek
 • skladovat, třídit, máčet, loupat a sušit proutí
 • připravit pracoviště, volit a používat vhodné nástroje a pomůcky
 • vyplétat výrobky z vrbového proutí, pedigu, plést košíky a další galanterní výrobky
 • provádět jednoduché opravy a renovace výrobků
 • používat vhodné způsoby ošetřování a skladování materiálů i výrobků z přírodních pletiv
 • kontrolovat, balit a připravovat k expedici hotové výrobky
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy.