Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace


Historie Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, sahá až do roku 1964. Tehdy byla škola široké veřejnosti známa jako „hornické“ učiliště. Významným mezníkem v historii školy je 1. leden 2006, kdy škola získala čestný název „Střední škola prof. Zdeňka Matějčka“.

Profesor Zdeněk Matějček (1922 -2004) svou celoživotní prací dětského pediatra a psychologa neúnavně bojoval o zdravý vývoj dětí. Působil v Praze jako klinický psycholog, odborný asistent na katedře pediatrie, výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha a v dětském centru Paprsek. Byl členem mnoha profesních organizací v České republice i v zahraničí. Za svou práci pediatra obdržel řadu ocenění.

Profesor Matějček je autorem mnoha článků a knih o výchově. Zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Oslovil nás svou obětavou prací pro druhé, ochotou pomáhat zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným dětem, svým úsilím o zdravý vývoj mladé generace.


Z historie školy
 • 1. 9. 1964 – Odborné učiliště DOLU VÍTĚZNÝ ÚNOR
  Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky
 • 1. 9. 1970 –  STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORNICKÉ
  Zřizovatel: Federální ministerstvo paliv a energetiky
 • 1. 9. 1992  – STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SE SMÍŠENÝM ZAMĚŘENÍM
  Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 1. 9. 1998 – SOŠ A SOU PRO TĚLESNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ
  Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 1. 1. 2006 mezník v historii školy – udělení čestného názvu
  STŘEDNÍ ŠKOLA PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 • 1. 1. 2010 – sloučení se STŘEDNÍ ŠKOLOU ODBORNOU A SPECIÁLNÍ, Klimkovice, Komenského 215
  Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Zahraniční partneři školy
 • Asociace Zlatý déšť ve Francii, město Morlaix
  Cílem spolupráce je výměna zkušeností v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a realizace rehabilitačních pobytů pro naše handicapované žáky.
 • Asociace AFPE ve Francii, město Saint Brieuc
  Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání pracovníků sociálně-zdravotních služeb.
 • Asociace EPTA v Itálii, město Bologna
  Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o dospělé osoby s mentálním postižením a autismem.
 • Asociace FUTURA v Itálii, město Řím
  Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o osoby s poruchou autistického spektra (zaměstnávání, bydlení).