V rámci školní preventivní strategie pracuje na naši škole školní metodik sociálně patalogických jevů.

Mgr. Martina Janoušková, tel.: 596 909 244
e-mail: martina.janouskova@skolspec.cz


Konzultační hodiny

pátek:    10.00 – 10.45 hod.
nebo individuálně po telefonické domluvě.


Preventivní program školy na rok 2019/2020

Preventivní program školy na rok 2018/2019


Akce ve školním roce 2018/2019

Minimální preventivní program 2017/2018


Akce ve školním roce 2017/2018

Aktuální informace pro školní rok 2017/2018