Postup přihlášení do systému a objednávka stravy
 1. Zadejte kód zařízení – jídelny:   3937
 2. Vyplňte pole uživatel – ve tvaru příjmení  a jméno (bez mezer), př. Novákova Anna – novakovaanna
 3. Vyplňte pole  heslo které jste obdrželi u vedoucí školní jídelny na základě odevzdané přihlášky ke stravování.
 4. Všechny údaje je nutno vyplnit v nastavení uživatele
 5. Uložit nastavené hodnoty a odeslat
 6. Stravu lze objednávat (odhlašovat)  v jídelníčku, který se zobrazí po kliknutí na odkaz „Objednávky stravy“ v levé nabídce
 7. Celou objednávku uložíme  kliknutímna odkaz „Odeslat
 8. Objednávku ukončíme „Odhlášením uživatele“

Výdejní doba stravy

snídaně: 05.45 – 07.45 hod.

obědy:

pondělí – pátek :
11.00 – 11.10 hod. – výdej do jídlonosičů (cizí strávníci včetně rodičů nemocných žáků)
11.15 – 11.30 (zaměstnaci)
11.45 – 13.00 hod., 13.20 – 14.45 hod. (po dobu nouzového stavu upraven výdej do 13:00 hod.)

večeře, II. večeře: 18.15 – 19.30 hod.


Prodej stravenek

pondělí – pátek

6,30 – 8,00 hod a první a poslední pracovní den v měsíci 6,30 – 14,00 hod.

V době ředitelského volna, bude všem žákům školy automaticky odhlášena strava.


Cena stravenek
Žáci  
  snídaně 17 Kč
přenídavka 12 Kč
oběd 35 Kč
večeře 25 Kč
II.večeře 14 Kč
Zaměstnanci oběd 25 Kč
Důchodci oběd 23,91 Kč (vlastní organizace)
Cizí strávníci
oběd 95 Kč

Stravu lze přihlásit a odhlásit každý den od  06.30 – 9.00 hod, vždy den předem.

Nemocní strávníci den předem do 10.00 hod. V případě nemoci je možno odhlásit obědy i telefonicky u vedoucí školní jídelny  – tel.: 596 909 275.

Za odhlášenou stravu se peníze nevracejí, ale zůstávají na kontě do následujících měsíců. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob v časeod 11.00 hod. do 11.10 hod.

Všichni strávníci si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel pomocí stravovacího čipu v objednávacím boxu umístěném ve školní jídelně.

Úplata za školní stravování pro žáky je určena výší finančního normativu.


Úhrada stravného
 • Cizí strávníci platí hotově u vedoucí školní jídelny
 • Zaměstnancům školy se částka za stravu hradí formou srážky z platu
 • Žáci
  1. Hotově v kanceláři u vedoucí školní jídelny
  2. Trvalým příkazem – přihlášky na stravování jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny

Všichni strávníci si mohou pomocí stravovací karty vybírat až ze tří druhů jídel v objednávacím boxu umístěném ve školní jídelně.


Kontakt


Vedoucí školní jídelny

Pavla Kosmáková: tel.: 596 909 275 ,  mob.: 739 428 662