Výchovný poradce a speciální pedagog

Mgr. Kateřina Teuerová, tel.: 596 909 256
mobil: 734 879 711
e-mail: katerina.teuerova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma studia)
18-20-M/01 Informační technologie
65-51-H/01 Kuchař-číšník
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv

Konzultační hodiny

Pondělí: 10:00 – 11:30 hod.
Úterý: 10:00 – 11:30 hod.2

Jiný termín je možný po domluvě.


Výchovný poradce

Mgr. Linda Fromeliusová, tel.: 596 909 260

e-mail: linda.fromeliusova@skolspec.cz

Péče o žáky oborů:

65-42-M/01 Hotelnictví
29-54-H/01 Cukrář
29-53-H/01 Pekař
dálková forma studia:
75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

Konzultační hodiny pro žáky, učitele, zákonné zástupce:

Úterý:  8:00 – 9:40 hod.
Jiný termín je možný po domluvě.


Ing. Karla Puffová, tel.: 596 909 264
e-mail: karla.puffova skolspec.cz

Péče o žáky oborů:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
75-41-E/01 Pečovatelské služby
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
69-54-E/01 Provozní služby
66-51-E/01 Prodavačské práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin)

Kariérové poradenství

Obory vzdělání: praktická škola, učební obory E, učební obory H

Konzultační hodiny 

Pondělí  14:00 – 16:00 h
Úterý     09:00 – 09:40 h
Středa   09:00 – 10:00 h
v odpoledních hodinách dle předchozí domluvy