Výchovný poradce a speciální pedagog

Mgr. Kateřina Teuerová, tel.: 596 909 256
mobil: 734 879 711
e-mail: katerina.teuerova@skolspec.cz


Péče o žáky oborů: Sociální činnost, Hotelnictví, Informační technologie, Předškolní mimoškolní pedagogika, Kuchař-číšník, Zpracovatel přírodních pletiv, všechny formy dálkového studia


Konzultační hodiny

Pondělí: 10.00 – 11.30 hod.
Úterý: 10.00 – 11.30 hod.


Výchovný poradce a  metodik prevence

Mgr.Martina Janoušková, tel.: 596 909 244
e-mail: martina.janouskova@skolspec.cz


Výchovný poradce

Ing. Karla Puffová, tel.: 596 909 264
e-mail: karla.puffova skolspec.cz


Péče o žáky oborů:  Pekař, Cukrář, Zahradnické práce, Zahradnické práce – Pěstování a aranžování květin, Pečovatelské služby, Potravinářská výroba, Provozní služby, Stravovací a ubytovací služby, Praktická škola jednoletá a dvouletá


Konzultační hodiny 

Úterý: 11.00:12.00 hod


V případě zájmu o konzultaci se prosím předem objednejte buď emailem, telefonicky nebo osobně.