Pro přijímací řízení k přihlášce ke vzdělávání je nutno přiložit formulářLékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“, který uchazeči o studium najdou předvyplněný po rozkliknutí každého oboru.


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – obory středního vzdělání s výučním listem


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – obory středního vzdělání bez výučního listu