Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.

Stávající studentská rada pokračuje v činnosti do doby, než bude možné zvolit nové členy.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2020/2021

Předseda: Dominik Kniezek, IT4

Místopředseda: Štěpán Asmus, IT3

Nástěnkář: Petra Kornasová, SČ4B, Lucie Lizáková HT2

Členové řídícího výboru:

Natálie Mecová, SČ2B

Michaela Dostálová, PP3

Natálie Gajová, PV2

Aneta Dokulilová, P2

Jakub Ogurčak, SU2