Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2017/2018

Předseda: Gabriel Güler, IT3

Místopředseda: David Ulčák, SČ4B

Nástěnkář: Vendula Sichová, SČ2B

Členové řídícího výboru:

René Richter, PV1

Karolína Špoková, C3

Jan Nowak, IT3

Ondřej Šmatelka, ZP1