Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2018/2019

Předseda: Dominik Kniezek, IT3

Místopředseda: Štěpán Asmus, IT2

Nástěnkář: Petra Kornasová, SČ3B, Lucie Lizáková HT1

Členové řídícího výboru:

Natálie Mecová, SČ1B

Michaela Dostálová, PP2

Natálie Gajová, PV1

Aneta Dokulilová, P1

Jakub Ogurčak, SU1