Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2022/2023

Předseda: Tina Vavříková, PMP3

Místopředseda: Michaela Foltová, PMP2

Nástěnkář:

  • Anna Dokoupilová C1,
  • Lukáš Kupčík, KU2

Členové řídícího výboru:

  • Andrea Vojteková, HT1
  • Karolína Svobodová, SČ1
  • Daniel Žebrák, IT3
  • Jakub Ogurčák, KU1
  • Šarlota Hedvika Walichovská, KP3
  • Klára Kuczinská, PV1
  • Anna Bayerová, ZP3

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd školy.