Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2018/2019

Předseda: Jakub Jagusztyn, SČ1A

Místopředseda: Jakub Wölfl, P1

Nástěnkář: Vendula Sichová, SČ3B

Členové řídícího výboru:

Nikol Nováková, HT2

Kristýna Krausová, PP1

Zuzana Málková, C1

Richard Imre, KU1

Marie Křenková, SČ2A