Studentská rada   je samosprávným orgánem SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Členy studentské rady  jsou zvolení zástupci žáků jednotlivých oborů  vzdělání  a ročníků v daném školním roce.


Činnost studentské rady

Studentská rada monitoruje problémy žáků školy a hájí jejich zájmy. Informuje je o důležitých změnách a termínech, reprezentuje školu, podílí se na kontinuálním zlepšování studia a také na celkovém vývoji a rozvoji školy.
Studentská rada předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (setkání studentů, společenské akce, sportovní akce, atd.) a následně se podílí na jejich realizaci.

Členy studentské rady jsou předsedové všech tříd.


Řídící výbor studentské rady – školní rok 2021/2022

Předseda: Tina Vavříková, PMP2

Místopředseda: Anna Bayerová, ZP2

Nástěnkář:

Petra Kažimírová, SU1, Olga Tumová, PSL1

Členové řídícího výboru:

Daniel Pieter, PR1

Václav Vach, V3

David Hercik, SČ1

Vojtěch Žídek, SU2

Tomáš Kusyn, KU2