Poznej obchod z druhé strany. Staň se prodavačem.66-51-E/01 Prodavačské práce  (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Tvé studium ti umožní stát se pomocným pracovníkem, provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Můžeš doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem láhví.


Co se u nás naučíš:
  • manipulovat se zbožím a s obaly v obchodně-provozní jednotce
  • obsluhovat a používat stroje, zařízení a pomůcky určené pro prodej zboží
  • provádět úklidové práce v obchodně-provozní jednotce
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá ve školní cvičné prodejně a na pracovištích sociálních partnerů školy (obchodní společnosti v ostravském regionu).

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.