Rád bys zazářil na rodinné oslavě, v hotelové kuchyni nebo v reality show jako kuchař? Tady je Tvá příležitost!65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník -příprava jídel)

Studuj u nás a čeká tě povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech (restauracích, hotelech, barech). Nauč se ovládat technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posuzovat jejich jakost a technologickou využitelnost surovin. Zvládneš i techniku obsluhy, budeš připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem budeš moci jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.


Co se u nás naučíš:
 • uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na moderní trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích
 • ovládat technologii přípravy pokrmů
 • ovládat techniku odbytu
 • vykonávat obchodně – provozní aktivity
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Teoretické a praktické vzdělávání se střídají ve dvoutýdenním cyklu. Odborný výcvik probíhá ve školním zařízení a na pracovištích sociálních partnerů školy (provozovny veřejného stravování v ostravském regionu).

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.


Zajímavosti oboru:
 • Ochranné pracovní oblečení dostaneš zdarma.
 • Máš možnost účastnit se projektu ERASMUS s výjezdem do Itálie na odbornou stáž.
 • Za produktivní práci dostaneš finanční odměnu.
 • Po získání nezbytné praxe v oboru budeš připraven na soukromé podnikání v gastronomii.