Jsi rád mezi lidmi? Chceš pracovat ve službách? Naučíme tě toho mnohem víc.65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po vystudování oboru můžeš pracovat ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako pomocný kuchař nebo v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Budeš připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. Také můžeš najít uplatnění v ubytovacích službách – při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v ubytovacím zařízení a při vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů (práce pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.)


Co se u nás naučíš:
  • uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii
  • ovládat přípravu vybraných druhů pokrmů a nápojů
  • vykonávat práce spojené s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním služeb hostům
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání. Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy a na pracovištích sociálních partnerů školy (školní jídelny, domovy pro seniory apod.).

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.


Další výhody oboru:

Ochranné pracovní pomůcky a oblečení dostaneš zdarma.
Za produktivní práci během studia u nás získáš finanční odměnu