Denní forma vzdělávání

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

75-41-M/01 Sociální činnost

18-20-M/01 Informační technologie (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika