Denní forma vzdělávání

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

75-41-M/01 Sociální činnost

18-20-M/01 Informační technologie (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

Dálková forma vzdělávání

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)  

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme studium oboru vzdělání Sociální činnost pro národnostní menšiny.