Konzultační hodiny učitelů teoretického vyučování ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče a žáci, konzultace s jednotlivými vyučujícími si vždy předjednejte osobně, telefonicky nebo emailem.

 

Konzultace_2022-23