Se svými starostmi, s osobními, vztahovými, školními či rodinnými problémy se mohou žáci i rodiče obrátit na školní psycholožku, která na naší škole působí. Objednat se můžete buď osobně, emailem nebo přes Vašeho vyučujícího. Na konzultaci Vás mohou objednat také Vaši rodiče či zákonní zástupci.


Mgr. Jana Matochová Ph.D.
  • tel.: 596 909 213
  • e-mail: jana.matochova@skolspec.cz

Konzultační hodiny
  • Pondělí: 13:00 – 16:00 hod.
  • Úterý:    8:00 – 12:00 hod.
  • Středa:   7:00 – 12:00 hod.
  • Čtvrtek:  8:00 – 14:00 hod.
  • Pátek: 7:00 – 9:00 hod.

Pokud se dostanete do nesnází nebo nepohody i mimo vyučování, můžete nonstop zdarma a anonymně telefonovat na telefonní číslo

  • 116 111 – Linka bezpečí
  • 116 000 – Linka pro rodinu a školu
  • 737 267 939 – Linka důvěry (na tomto čísle platíte hovorné dle Vašeho mobilního tarifu!)

Nechcete-li telefonovat, můžete chatovat dle chatovacích hodin


Aktuálně