Se svými starostmi, s osobními, vztahovými, školními či rodinnými problémy se mohou žáci i rodiče obrátit na školního psychologa, který na naší škole působí Objednat se můžete buď osobně, emailem nebo přes Vašeho vyučujícího nebo Vás na konzultaci mohou objednat Vaši rodiče.

Mgr. Jana Matochová Ph.D., tel.:  596 909 213
e-mail: jana.matochova@skolspec.cz


Konzultační hodiny

Úterý:    8,00 – 16,00 hod.
Středa:   7,00 – 12,00 hod.
Čtvrtek: 8,00 – 15,00 hod.


Aktuální informace

Současné období, kdy je zavedena distanční výuka, může být pro mnohé z vás náročné. Bude-li někdo ze žáků či rodičů potřebovat  psychologickou pomoc, mohou kontaktovat naši školní psycholožku na e-mail: jana.matochova@skolspec.cz.
Konzultace je možné domluvit prostřednictvím emailu na určitou hodinu a den. V emailu se domluvíte, jakým prostřednictvím konzultace proběhne. Je možné konzultovat přes platformu Microsoft Teams nebo emailovým poradenstvím.

Můžete také nonstop zdarma, anonymně telefonovat na telefonní číslo

  • 116 111 – Linka bezpečí
  • 116 000 – Linka pro rodinu a školu
  • 737 267 939 – Linka důvěry Ostrava (na tomto čísle platíte hovorné dle Vašeho mobilního tarifu!)

Pokud nechcete telefonovat, můžete chatovat dle chatovacích hodin

Aktuálně

Všem, kterým záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí a atmosféru ve školách, tedy pedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům a spolupracujícím osobám, je určen nový web dusevnizdravi.edu.cz .

Stojí za to na něj nahlédnout. Kromě čtených informací tam najdete videa a také podcasty.

Informace o možnostech pomoci v době pandemie či v jednotlivých mezidobích coronavirových vln naleznete také zde:

Informace pro žáky a rodiče