Se svými starostmi, s osobními, vztahovými, školními či rodinnými  problémy  se mohou žáci i rodiče obrátit na školního psychologa, který na naší škole působí.

Mgr. Jana Matochová Ph.D., tel.:  596 909 213
e-mail: jana.matochova@skolspec.cz


Konzultační hodiny

Úterý:    8,00 – 16,00 hod.
Středa:   7,00 – 12,00 hod.
Čtvrtek: 8,00 – 15,00 hod.


Aktuální informace

Současné období, kdy je zavedena distanční výuka, může být pro mnohé z vás náročné. Bude-li někdo ze žáků či rodičů potřebovat  psychologickou pomoc, mohou kontaktovat naši školní psycholožku na e-mail: jana.matochova@skolspec.cz.
Konzultace je možné domluvit prostřednictvím emailu na určitou hodinu a den. V emailu se domluvíte, jakým prostřednictvím konzultace proběhne. Je možné konzultovat přes platformu Microsoft Teams nebo emailovým poradenstvím.

Můžete také nonstop zdarma, anonymně telefonovat na telefonní číslo

  • 116 111 – Linka bezpečí
  • 116 000 – Linka pro rodinu a školu
  • 737 267 939 – Linka důvěry Ostrava (na tomto čísle platíte hovorné dle Vašeho mobilního tarifu!)

Pokud nechcete telefonovat, můžete chatovat dle chatovacích hodin

Po zrušení distanční výuky budou probíhat na naší škole opět osobní individuální konzultace s psychologem tak, jak na ně mnozí z vás byli zvyklí. Objednat se můžete buď osobně, emailem nebo přes Vašeho vyučujícího nebo rodiče.

Psychologická pomoc

V současné době je duševní zdraví žáků ohroženo více než jindy. Ztráta možnosti pravidelně se setkávat tváří v tvář se svými vrstevníky může způsobit pocity úzkosti, samoty, bezmoci, nezájem či jiné psychické obtíže. Informace o možnostech psychologické podpory naleznete zde: