Chceš mít sladký život? Staň se cukrářem.29-54-H/01 Cukrář

Uplatníš se v pozici zaměstnance v malých, středně velkých a velkých cukrářských provozech, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.


Co se u nás naučíš:
 • zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků
 • dodržovat technologické postupy a hygienické předpisy
 • pracovat se systémem kritických bodů v potravinářství (HACCP)
 • prokazovat manuální zručnost při ručním způsobu výroby
 • obsluhovat a udržovat v činnosti cukrářské stroje a zařízení
 • připravovat těsta, hmoty, náplně, polevy, restaurační moučníky, ozdoby
 • vyrábět různé druhy výrobků a zároveň uplatňovat zásady racionální výživy
 • využívat estetická hlediska výroby při tvarování a dohotovení cukrářských výrobků
 • připravovat výrobky k expedici a zajišťovat jejich prodej
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Teoretické a praktické vzdělávání se střídají ve dvoutýdenním cyklu. Odborný výcvik probíhá ve školním zařízení a na pracovištích sociálních partnerů školy (provozovny veřejného stravování a cukrářské výrobny v  ostravském regionu). Vybavení dílenského zázemí je po technické a technologické stránce na vysoké úrovni a splňuje požadavky HACCP gastronomického zařízení.

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.


Další výhody oboru:
 • Ochranné pracovní oblečení dostaneš zdarma
 • Za produktivní práci obdržíš finanční odměnu
 • Připravíme tě na vlastní podnikání v oboru
 • Můžeš si otevřít vlastní firmu