1. Organizace vyučování ve školním roce 2020/2021 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020
 • Státní svátky: Den české státnosti v pondělí 28. září 2020, Den vzniku samostatného československého státu ve středu 28. října 2020
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době 15. února – 21. února 2021
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 a pondělí 5. dubna 2021 jsou tzv. ostatní svátky
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Dny otevřených dveří se konají v pátek 4. 12. 2020 a v sobotu 5. 12. 2020.
 • Lednové čtvrtky: 7. 1., 14. 1. a  21. 1. 2021

4. Termíny třídních schůzek
 • Třídní schůzky tříd 1. ročníků se konají dne 21. 9. 2020 v 16:00 (E, C, J obory) a 17:00 (M, H obory) ve třídách střídními učiteli a učiteli PV/OV. Vstup povolen pouze v rouškách.

Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.


5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2021 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2021, v podzimním zkušebním období v září 2021.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2021.