1. Organizace vyučování ve školním roce 2022/2023 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Státní svátky: Den české státnosti v středu 28. září 2022, Den vzniku samostatného československého státu v pátek 28. října 2022, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva (1989, 1939) ve čtvrtek 17. listopadu 2022.
 • Podzimní prázdniny připadnou na na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době od 6. března – 12. března 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna 2023 jsou tzv. ostatní svátky.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do 3. září 2023.

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Termíny – každý čtvrtek v lednu 2023: 5. 1. , 12. 1. a 19. 1. 2023, od 15:00-17:00 hod.

4. Termíny třídních schůzek
 • Třídní schůzky tříd všech 1. ročníků se uskuteční 22. 9. 2022  v 16:00 hod. (E, C obory) a v 17:00 hod.  (M, H obory) a třídní schůzky všech ročníků se budou konat 10. 11. 2022 a 20. 4. 2023 (čas a místo konání budou upřesněny).
 • Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími teoretického vyučování si vždy předjednejte telefonicky nebo emailem.

5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2023 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2023, v podzimním zkušebním období v září 2023.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2023.


Podstránky: