1. Organizace vyučování ve školním roce 2021/2022 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021
 • Státní svátky: Den české státnosti v úterý 28. září 2021, Den vzniku samostatného československého státu ve čtvrtek 28. října 2021
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době od 28. února – 6. března 2022
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna a pondělí 18. dubna 2022 jsou tzv. ostatní svátky
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Dny otevřených dveří pro školní rok 2022/2023 se budou konat v pátek 3. 12. 2021 od 8:30 – 17:00 hod.  a v sobotu 4. prosince 2021 od 8:30 -12:00 hod.
  V lednu 2022 ve dnech 6. 1., 13. 1., 20. 1. 2022 vždy od 15:00 – 17:00 hod.

4. Termíny třídních schůzek
 • ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhnou třídní schůzky zákonných zástupců 1. ročníků:
  16:00 hod.: E, C obory vzdělání
  17:00 hod.: M, H obory vzdělání (s výjimkou třídy PMP1: 16. 9. 2021 v 16:00)

Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.


5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2022 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2022, v podzimním zkušebním období v září 2022.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2022.