1. Organizace vyučování ve šk.r. 2017/2018 dle pokynů MŠMT 
 • Nástup pedagogických pracovníků v pondělí 28. srpna 2017
 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018
 • Podzimní prázdniny připadnou  ve čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018
 • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 12. března 2018 do 18. března 2018
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
 • Hlavní prázdniny budou trvat od od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

4. Termíny třídních schůzek
 • 21. 9. 2017 pro první ročníky v 16:00 hod., ve třídách
 • 23 11. 2017 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách
 • 26. 4. 2018 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách

5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2018 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2018, v podzimním zkušebním období v září 2018.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2018.