1. Organizace vyučování ve šk.r. 2018/2019 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
 • Státní svátky: Den české státnosti v pátek 28. září 2018, Svátek práce ve středu 1. května 2019, Den vítězství ve středu 8. května 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době 4. února – 10. února 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 


2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Pátek 7. 12. 2018 od 8.30 – 17.00 hod.
  Sobota 8. 12. 2018 od 8.30 – 12.00 hod.
 • Lednové čtvrtky: 10. 1., 17. 1. a  24. 1. 2019 v čase od 15.00 – 17.00 hod.

4. Termíny třídních schůzek
 • 20. září 2018 pro první ročníky v 16:00 hod., ve třídách
 • 22. listopad 2018 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách
 • 25. duben 2019 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách

Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.


5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2019 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2019, v podzimním zkušebním období v září 2019.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2019.