1. Organizace vyučování ve školním roce 2019/2020 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019
 • Státní svátky: Den české státnosti v sobotu 28. září 2019, Svátek práce v pátek 1. května 2020, Den vítězství v pátek 8. května 2020
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době 10. února – 16. února 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 a pondělí 13. dubna 2020 jsou tzv. ostatní svátky
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

2. Termíny ředitelského volna

Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

 • 4. 10. 2019 – v tomto termínu bude probíhat rekonstrukce centrální trafostanice umístěné v areálu školy a výměna kabelu vysokého napětí.

3. Dny otevřených dveří
 • 6. a 7. 12. 2019

 • 9., 16. a 23. 1. 2020


4. Termíny třídních schůzek
 • 19. 9. 2019 pro první ročníky v 16:00 hod. ve třídách
 • 21. 11. 2019 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod. ve třídách
 • 23. 4. 2020 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod. ve třídác

Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.


5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2020 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2020, v podzimním zkušebním období v září 2020.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2020.