Baví tě práce s počítačem? Máš zájem o programování? Tvůj handicap není překážkou.18-20-M/01 Informační technologie (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po ukončení studia se uplatníš jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj. především v těchto oblastech:

 • návrhy a realizace hardwarového řešení odpovídajících účelu nasazení
 • údržba prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalace a správa aplikačního softwaru
 • instalace a správa operačních systémů
 • návrhy, realizace a administrace sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií včetně poradenství
 • obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků informačních technologií

U nás se naučíš
 • navrhovat, sestavovat a udržovat hardware
 • pracovat se základním programovým vybavením
 • pracovat s aplikačním programovým vybavením
 • navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
 • programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Součástí vzdělávání je učební praxe. Na tento předmět navazuje odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy (firmy zabývající se zabývají informačními technologiemi) v délce 4 týdnů.