Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Aktualizace termínu předání protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka (jarní zkušební období školního roku 2019/2020)


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k praktické zkoušce profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

  • Časový rozvrh konání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky (konkrétní termíny – bude zveřejněno nejpozději do 31. 7. 2020)

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2020 – zveřejní MŠMT nejpozději do 15. 8. 2020

Ústní zkouška společné a profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k ústní zkoušce společné a profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

  • Časový rozvrh konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky (konkrétní termíny – bude zveřejněno nejpozději do 31. 7. 2020)

Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do

2. prosince 2019 pro jarní zkušební období

25. července 2020 pro podzimní zkušební období (možno podat nejpozději do 27. července 2020)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 )


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:

31. března 2020 pro jarní zkušební období

25. července 2020 pro podzimní zkušební období (možno podat nejpozději do 27. července 2020)


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období  školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Podstránky: