Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

  • Kontroly povolených pomůcek žáka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

(Termín a způsob provedení KONTROL POVOLENÝCH POMŮCEK ŽÁKA k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky bude zveřejněn na internetových stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání maturitních zkoušek.)

  • Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

(Termín a způsob vyzvednutí POZVÁNKY k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky bude zveřejněn na internetových stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání maturitních zkoušek.)


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k praktické zkoušce profilové části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období školního roku 2019/2020

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

Konkrétní termíny konání PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY budou zveřejněny na internetových stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání maturitních zkoušek.

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. zveřejnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

  • Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ – jaro 2020 – sdělení MŠMT 
  • Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ – jaro 2020 – přílohy 1-7 
  • Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ – jaro 2020 – podrobné schéma (příloha 8)

Ústní zkouška společné a profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k ústní zkoušce společné a profilové části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období školního roku 2019/2020

Opravné zkoušky – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření pro konání opravných ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2019/2020

Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do

  • 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2020 pro podzimní zkušební období

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 )


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:
31. března 2020 pro jarní zkušební období
30. června 2020 pro podzimní zkušební období


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období  školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Podstránky: