2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání
Obory středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání

Výsledky 1 kola přijímacího řízení + náhradní termínInformace k přijímacímu řízeníCermat (centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) – přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku


Výsledky 1. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.


Podstránky: