2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení


Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání
 
Pořadí uchazečů uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem  pro školní rok 2020/2021 (denní forma vzdělávání)
 
Pořadí uchazečů uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání  pro školní rok 2020/2021 (denní forma vzdělávání)

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání


Informace k přijímacímu řízeníCermat (centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) – přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

 


Podstránky: