Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení

Maturitní obory denního a dálkového studia


Učební obory a obory bez výučního listu


Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Formuláře – přihlášky ke studiu

Přihláška – denní forma vzdělávání


Přihláška – dálková forma vzdělávání


Cermat (centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 – Ilustrační testy (Testová zadání k procvičování)