Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení všech oborů


Maturitní obory  –  denní forma vzdělávání
Maturitní obory  –  dálková forma vzdělávání

Obory středního vzdělávání s výučním listem – obory vzdělání H

Obory středního vzdělávání s výučním listem – obory vzdělání E pro žáky se speciální vzdělávacími potřebami

Obory středního vzdělávání bez výučního listu – pro žáky se speciální vzdělávacími potřebami

Přihláška ke studiu

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole Podstránky: