Změna termínů jednotné přijímací zkoušky

Informace z MSK k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

  • Přijímací řízení ve školním roce 2020/21 – informace z MSK

Informace k jednotným přijímacím zkouškám pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání

Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s výučním listem

Kritéria přijetí – obory středního vzdělání bez výučního listu

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Přihláška ke studiu


Podstránky: