Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – denní forma vzdělávání


Kritéria přijetí pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Kritéria přijetí – oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) – denní forma vzdělávání
Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s výučním listem

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení – dálková forma vzdělávání


Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Přihláška ke studiu


Podstránky: