Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23


Kritéria přijetí 2. kolo přijímacího řízení

Maturitní obory (denní  forma vzdělávání)

Maturitní obory (dálková forma vzdělávání)

Obory středního vzdělání s výučním listem


Podstránky: