Informace z MSK k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání

Kritéria přijetí – obory středního vzdělání s výučním listem

Kritéria přijetí – obory středního vzdělání bez výučního listu

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole


Podstránky: