Vyhlášení 1. kola a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23


Kritéria přijetí

Maturitní obory (denní  forma vzdělávání)

Maturitní obory (dálková forma vzdělávání)

Obory středního vzdělání s výučním listem

Obory středního vzdělání bez výučního listu


Podstránky: