Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – „Pořadí, seznamy a výsledky uchazečů“ 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obory středního vzdělávání s výučním listem – obory vzdělání H

Obory středního vzdělávání s výučním listem – obory vzdělání E pro žáky se speciální vzdělávacími potřebami

Obory středního vzdělávání bez výučního listu – pro žáky se speciální vzdělávacími potřebami

Přihláška ke studiu


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole 
Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu


Podstránky: