Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Ve 2. kole přijímacího řízení se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání
Obory středního vzdělání s výučním listem a obory středního vzdělání

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Učební obory s výučním listem a obory bez výučního listu

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Formuláře – přihlášky ke studiu

Přihláška – denní forma vzdělávání


Přihláška – dálková forma vzdělávání


Cermat (centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 – Ilustrační testy (Testová zadání k procvičování)