1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení


Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálková forma vzdělávání

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku


Výsledky 1. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.