Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole – denní a dálková forma vzdělávání

Formuláře – přihlášky ke studiu

Přihláška – denní forma vzdělávání


Přihláška – dálková forma vzdělávání


Informace k podávání přihlášek

Upozorňujeme, že byl vydán nový pozměněný formulář přihlášek. Můžete si jej předvyplněný vytisknout z našich webových stránek. Nezapomeňte, že každá přihláška má dvě strany.