Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů


Informace k testování na škole

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 13644319 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


Osobní údaje Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci:
 • Název společnosti: Moore Advisory CZ s.r.o.
 • Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8,
 • kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
 • IČO: 09692142
 • Email: petr.stetka@moore-czech.cz
 • telefon: +420 734 647 701,
 • datová schránka: q4hs4wu.