Ředitelka statutárního orgánu

Mgr. Ivana Jírů, tel.: 596909301, skolspec@skolspec.cz, ivana.jiru@skolspec.cz


Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Mgr. Richard Mráček, tel.: 596909282, richard.mracek@skolspec.cz


Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování

Mgr. Jiří Gilar, tel.: 596909313, jiri.gilar@skolspec.cz

Mgr. Dáša Pilichová,tel.: 596909309, dasa.pilichova@skolspec.cz

Mgr. Lenka Zapletalová, tel.: 596909303, lenka.zapletalova@skolspec.cz


Vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Jaromíra Krnáčová, tel.: 596909314, jaromira.krnacova@skolspec.cz


Vedoucí vychovatel domova mládeže

Bc. Ivo Petrovský, tel.: 596909210, ivo.petrovsky@skolspec.cz


Vedoucí správy majetku

Ing. Michal Šimíček, tel.: 596909317, michal.simicek@skolspec.cz