Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, se sídlem 17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde

  • Adresa žadatele se specifikací žáka, telefonický kontakt
  • Adresa školy (celý název školy)
  • Název žádosti
  • Popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná
  • Datum žádosti
  • Vlastnoruční podpis (u žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků musí být uveden i podpis nezletilého žáka)
  • Úřední formát žádosti je A4

Sdělení o přestupu do jiné střední školy


Žádost o přestup a změnu oboru vzdělání


Žádost o prodloužení středního vzdělávání ze zdravotních důvodů


Žádost o přerušení vzdělávání


Žádost o přerušení vzdělávání z důvodu těhotenství a mateřství


Žádost o opakování ročníku


Žádost o uznání dosaženého vzdělání


Sdělení o zanechání vzdělávání


Žádost o vydání stejnopisu  vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení


Žádost o uvolnění žáka z vyučování některého předmětu (s výjimkou tělesné výchovy)


Žádost o uvolnění z vyučování


Žádost o hodnocení v náhradním termínu


Žádost o náhradní termín pro vykonání praxe


Oznámení ředitelce školy o účasti  na náhradních/opravných závěrečných zkouškách