Láká tě svět sladkého pečení? Práce v cukrářském oboru je pro tebe to pravé!


29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po ukončení studia se uplatníš v pozici zaměstnance v malých a středně velkých cukrářských provozech a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Budeš vykonávat jednoduché činnosti při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva a trvanlivého pečiva. Připravíme tě především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatníš se také při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v cukrářské výrobě.


Co se u nás naučíš?
 • zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků
 • obsluhovat a udržovat v činnosti cukrářské stroje a zařízení
 • dodržovat technologické postupy a hygienické předpisy při výrobě
 • připravovat těsta, hmoty, náplně, polevy a ozdoby
 • prokazovat manuální zručnost při ručním způsobu výroby
 • vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Vzdělávání v týdnu je organizováno ve střídavém cyklu dva dny teoretického vzdělávání a tři dny praktického vzdělávání
 • Odborný výcvik probíhá ve školním zařízení
 • Vybavení dílenského zázemí je po technické a technologické stránce na vysoké úrovní a splňuje požadavky HACCP gastronomického zařízení.
  Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz

Další výhody oboru:

Ochranné pracovní pomůcky a oblečení dostaneš zdarma.
Za produktivní práci během studia u nás získáš finanční odměnu.