Využití přednáškového sálu

Přednášky, prezentace, školení , porady – možno využít techniku (mikrofon, dataprojektor, připojení k internetu)

Kapacita sálu: 90 osob

Pondělí až pátek: Využití sálu  dle objednávek organizací a škol


Vyplněný formulář zašlete do datové schránky školy, na e-mail skolspec@skolspec.cz, poštou, příp. doručte osobně do podatelny školy.