V rámci kurikulární reformy byly zpracovány níže uvedené školní vzdělávací programy. Podrobná znění jednotlivých ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři ZŘTV.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Hotelnictví a turismus65-42-M/01Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Hotelnictví a turismus65-42-M/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Informační technologie *18-20-M/01Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Informační technologie *18-20-M/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost75-41-M/01Platnost od 1. 9. 2020, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost75-41-M/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/01Platnost od 1. 9. 2020, počínaje 1. ročníkem
Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Pedagogika pro asistenty ve školství (5 let, dálková forma vzdělávání)75-31-M/02Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost pro národnostní menšiny (5 let, dálková forma vzdělávání)75-41-M/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Obory středního vzdělání s výučním listem
Cukrář29-54-H/01Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Cukrář29-54-H/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Kuchař–číšník–příprava jídel65-51-H/01Platnost od 1. 9. 2020, počínaje 1. ročníkem
Kuchař–číšník–příprava jídel65-51-H/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Pekař29-53-H/01Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Pekař29-53-H/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Pěstování a aranžování květin *41-52-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Pěstování a aranžování květin *41-52-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Cukrářské práce *29-51-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Cukrářské práce *29-51-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Stravovací a ubytovací služby *65-51-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Stravovací a ubytovací služby *65-51-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Zahradnické práce *41-52-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Zahradnické práce *41-52-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Prodavačské práce *66-51-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Prodavačské práce *66-51-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Provozní služby *69-54-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Pečovatelské služby *75-41-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Pečovatelské služby *75-41-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Košíkářské práce*33-58-E/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Košíkářské práce*33-58-E/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Obory středního vzdělání – denní forma vzdělávání
Praktická škola jednoletá *78-62-C/01Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Praktická škola dvouletá *78-62-C/02Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Obchodní škola *63-51-J/01Platnost od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Poznámka:

*  Jen pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami. Mohou být přijati pouze žáci s odborným posudkem k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko psychologické poradny (PPP).