V rámci kurikulární reformy byly zpracovány níže uvedené školní vzdělávací programy. Podrobná znění jednotlivých ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři ZŘTV.

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Hotelnictví a turismus 65-42-M/01 Platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem
Hotelnictví a turismus 65-42-M/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Hotelnictví a turismus 65-42-M/01 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Informační technologie * 18-20-M/01 Platnost od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem
Informační technologie * 18-20-M/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Informační technologie * 18-20-M/01 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost 75-41-M/01 Platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost 75-41-M/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost 75-41-M/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Pedagogika pro asistenty ve školství (5 let, dálková forma vzdělávání) 75-31-M/02 Platnost od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem
Pedagogika pro asistenty ve školství (5 let, dálková forma vzdělávání) 75-31-M/02 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost pro národnostní menšiny (5 let, dálková forma vzdělávání) 75-41-M/01 Platnost od 1. 9. 2015, počínaje 1. ročníkem
Sociální činnost pro národnostní menšiny (5 let, dálková forma vzdělávání) 75-41-M/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Obory středního vzdělání s výučním listem
Cukrář 29-54-H/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Cukrář 29-54-H/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Cukrář 29-54-H/01 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Kuchař–číšník–příprava jídel 65-51-H/01 Platnost od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročníkem
Kuchař–číšník–příprava jídel 65-51-H/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Kuchař–číšník–příprava jídel 65-51-H/01 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Pekař 29-53-H/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Pekař 29-53-H/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Pekař 29-53-H/01 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Pěstování a aranžování květin * 41-52-E/01 Platnost od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročníkem
Pěstování a aranžování květin * 41-52-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Cukrářské práce * 29-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Cukrářské práce * 29-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Stravovací a ubytovací služby * 65-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročníkem
Stravovací a ubytovací služby * 65-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Zahradnické práce * 41-52-E/01 Platnost od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročníkem
Zahradnické práce * 41-52-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Prodavačské práce * 66-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Prodavačské práce * 66-51-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Provozní služby * 69-54-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Pečovatelské služby * 75-41-E/01 Platnost od 1. 9. 2013, počínaje 1. ročníkem
Pečovatelské služby * 75-41-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Košíkářské práce* 33-58-E/01 Platnost od 1. 9. 2016, počínaje 1. ročníkem
Košíkářské práce* 33-58-E/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Obory středního vzdělání – denní forma vzdělávání
Praktická škola jednoletá * 78-62-C/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Praktická škola dvouletá * 78-62-C/02 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Praktická škola dvouletá * 78-62-C/02 Platnost od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Obchodní škola * 63-51-J/01 Platnost od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Poznámka:

*  Jen pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami. Mohou být přijati pouze žáci s odborným posudkem k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko psychologické poradny (PPP).