Máš rád lidi? Záleží ti na kvalitě lidského života? Pomáhej lidem ve zdraví i v nemoci.75-41-M/01 Sociální činnost

Po ukončení studia se můžeš uplatnit jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových zařízeních a v terénních službách při poskytování sociální pomoci klientům. Také můžeš získat odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.


U nás se naučíš
 • podílet se na zajišťování sociálních služeb
 • poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb
 • provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní
  využívání volného času
 • poskytovat klientům minorit sociální služby se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení nebo na reintegraci
  již vyloučených jednotlivců, skupin či komunit
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Podpoříme Tě
 • v dobrovolnické činnosti u všech cílových skupin,
 • v osobnostním rozvoji (účast na konferencích, odborných seminářích, workshopech, projektových dnech a exkurzích).

Součástí vzdělávání je učební praxe. Na tento předmět navazuje odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy (zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zařízení pro děti do tří let) v délce 6 týdnů.

Podmínkou pro studium daného oboru je na základě vyhlášky MZ č. 537/2006 povinné očkování proti žloutence typu B a platný zdravotní průkaz.