Maturitní zkoušky 2023/2024


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


Písemné práce  profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PÍSEMNÝM PRACÍM PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


Opravné zkoušky a náhradní zkoušky – ústní zkoušky profilové části části maturitní zkoušky

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO KONÁNÍ OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do:


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024)


Český jazyk a literatura (povinná zkouška – všechny obory)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Cizí jazyk (povinná zkouška, pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk) – všechny obory

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického a německého jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z těchto předmětů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost 

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium