Dne 26. 6. 2024  proběhlo na naší škole, budově b, zasedání a jednání komise úmob poruba – komise pro plánování, životní prostředí a monitoring.

Zúčastnilo se jí 12 osob, všichni členové této komise, která rozhoduje o dotacích pro neziskové organizace.  Našeho spolku duhový klíč se týká dlouholetý projekt s názvem „kouzlo zahrad pro žáky s handicapem“. Za duhový klíč se monitoringu zúčastnila předsedkyně spolku mgr. Jarmila volná.

Jednání probíhalo v příjemné atmosféře, členové komise si prohlédli vybudovanou školní zahradu, prostory praktické školy jednoleté a dvouleté s vybudovanými dílnami ergoterapie, muzikoterapie, šicí dílnu, počítačovou učebnu a cvičný byt.

Na požádání komise předsedkyně spolku předvedla postupně zakoupené produkty a položky z rozpočtu letošní dotace i  dotací v minulých letech. Komise neshledala žádné pochybení, kontrola stavu zakoupených položek byla v pořádku.

S přáním příjemně prožitých prázdnin a dovolené se všichni rozešli s pocitem úspěšně stráveného odpoledne.