Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


Maturitní obory

Obory středního vzdělání s výučním listem

Obory středního vzdělání bez výučního listu

Celkové výsledky uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou,  pro školní rok 2024/2025

Celkové výsledky uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem,  pro školní rok 2024/2025

Celkové výsledky uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání bez výučního listu,  pro školní rok 2024/2025