Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu pro školní rok 2024/2025 – denní forma vzdělávání

Vyhlášení kritérií 3. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu pro školní rok 2024/2025 – denní forma vzdělávání

Vyhlášení kritérií 3. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání praktická škola dvouletá pro školní rok 2024/2025 – denní forma vzdělávání