Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu pro školní rok 2023/2024 – denní forma vzdělávání

Vyhlášení kritérií 2. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu pro školní rok 2023/2024 – denní forma vzdělávání