Tento obor ve školním roce 2023/2024 neotevíráme!
Profese asistenta pedagoga ti prodlouží mládí. Můžeš se učit a vzdělávat ve školní lavici spolu s žákem napořád.


75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

  • Dálková forma vzdělávání
  • Konzultace probíhají každé úterý od 12:45 do 18:30 hodin

Uplatníš se jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a s odlišnými životními podmínkami nebo z odlišného kulturního prostředí. Budeš připraven zajišťovat podle pokynů pedagoga dílčí výchovně vzdělávací činnosti. Při spolupráci s  pedagogem budeš schopen podílet se na úspěšné adaptaci dětí a žáků na školní prostředí, zvládání učiva, překonávání kulturních, etnických i morálních bariér mezi těmito dětmi a okolím, spolupráci s rodinou a s odbornými institucemi při řešení potřeb a problémů dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Můžeš spolupracovat při organizaci a realizaci volnočasových aktivit u výše uvedené cílové skupiny.


Můžeš pracovat jako
  • asistent pedagoga ve třídách s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • asistent vychovatele ve skupinách dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • osobní asistent dětí a žáků se zaměřením na výchovné nepedagogické činnosti

U nás se naučíš
  • připravovat a realizovat pod odborným vedením pedagoga výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Součástí vzdělávání je odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy (školská, sociální či výchovná zařízení a instituce s integrací dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v délce 100 hodin.

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.