31. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 do 14. února 2021

22. 1. 2021

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/21 bude dostupné v programu Bakaláři od 28. 1. 2021. Zároveň nahlédněte i do záložky „VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ“. V záložce „OPRAVNÉ ZKOUŠKY“ naleznete termíny náhradních zkoušek u žáků, kteří byli za 1. pololetí z některých předmětů nehodnoceni.

30. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY PRAKTICKÉ ŠKOLY: Vážení rodiče, milí žáci, praktická škola se ode dne 2. 11. 2020 uzavírá na základě rozhodnutí vlády ČR.

23. 10. 2020

Organizace výuky od 2. 11. 2020

13. 10. 2020

Výuka od 14. 10. do 1. 11. 2020 v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

Organizace výuky vzhledem k současné epidemiologické situaci  ode dne 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

9. 10. 2020

Organizace výuky vzhledem k současné epidemiologické situaci  ode dne 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Výzva hejtmana Moravskoslezského kraje

Oznámení nájemcům a návštěvníkům sportovního areálu

2. 10. 2020

Organizace výuky vzhledem k současné epidemiologické situaci  ode dne 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

2. 9. 2020

Základní hygienická pravidla vzhledem ke covid-19

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Vstup cizích osob do areálu školy

9. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Harmonogram vyklizení šatních skříněk

19. 5. 2020

Hygienická opatření v průběhu praktických maturitních zkoušek a doklasifikace žáků školy v souladu s mimořádnými opatřeními

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

17. 5. 2020

Informace pro žáky – výplata odměn za produktivní činnost

6. 5. 2020

Organizační zabezpečení konzultací žáků závěrečných ročníků v souladu s mimořádnými opatřeními

8. 4. 2020

Mimořádné opatření – další aktuální informace

1. 4. 2020

Mimořádné opatření – další aktuální informace

26. 3. 2020

Vyzvednutí pomůcek z šatních skříněk a z domova mládeže

25. 3. 2020

Mimořádné opatření – aktuální informace

12. 3. 2020

Informace pro žáky, zákonné zástupce a pronajímatele školních prostor v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

11. 3. 2020

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020


Uložení pracovní povinnosti studentům oborů sociálních služeb (Sociální činnost a Pečovatelské služby)

(Bližší informace byly zaslány e-mailem všem učitelům teoretického vyučování)