Ve dnech 23. a 24. března 2024 jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku v Domě zahrádkářů ve Vřesině. Naše žačky oboru cukrář předvedly zdobení velikonočních vajíček z modelovací hmoty.

Přítomné děti si mohly vyzkoušet techniku malování na modelovací hmotu. Nadšeným rodičům žačky zodpověděly dotazy nejen ke složení výrobků.

UOV Jana Šiblová a Anežka Klosová