Pro studenty prvních, druhých a třetích ročníků tříd HT, SČ A IT

Termín: 10. 6. – 14. 6. 2024

Místo: KEMP KAJLOVEC, Opavská 386, Hradec nad Moravicí

www.kajlovec.cz
Cena: 2250,- Kč

Nutno zaplatit do 6. 5. 2024!!!

V ceně je zahrnuta případná přeprava vlakem, ubytování, polopenze, pitný režim, doprava zavazadel.

Přihlášky: v kabinetě tělesné výchovy č. dveří 9, nebo učitelům tělesné výchovy.

Přihlášky odevzdat do 19. 4. 2024!!!

Účastník je závazně přihlášen až odevzdáním přihlášky a zaplacením celé částky.

Při větším počtu účastníků, rozhoduje o účasti na cykloturistickém kurzu datum zaplacení.

Stornovací podmínky: Při nedostatku náhradníků je třeba při zrušení účasti uhradit storno poplatky ubytovacího zařízení.

Účast na cykloturistickém kurzu je povolena i žákům se speciálními vzdělávacími

potřebami.  O jejich zařazení do kurzu rozhoduje komise určená ředitelem školy.

Žák se SVP bude na cyklistický kurz zařazen po předložení doporučení od ošetřujícího

lékaře a souhlasného stanoviska komise určené ředitelkou školy. Do kurzu nelze zařadit

žáka, který je uvolněn z tělesné výchovy. Podrobnější informace podají učitelé TEV.

 

Vlastní kolo vyhovující podmínkám silničního provozu a přilba je podmínkou účasti!


Foto z Letní cykloturistický kurz 2023