Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k praktické zkoušce profilové části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021


Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Písemné práce  profilové části maturitní zkoušky

(zrušeno dle opatření obecné povahy MŠMT (č. j.: MSMT-3267/2021-1)


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky

Organizační opatření k ústní zkoušce  profilové části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021


Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Organizační opatření pro konání opravných praktických zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021

Organizační opatření pro konání opravných maturitních zkoušek – písemných prací profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021

Organizační opatření pro konání opravných ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021


Zákony a vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021


Přihlašování k maturitní zkoušce

Pro podzimní zkušební období

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy:

  • V případě společné části do 23. července 2021
  • V případě profilové části do 30. července 2021

Zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná výsledky všech zkoušek pouze společné části, tak do tohoto data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební období.

Zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 30. července 2021.


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Český jazyk a literatura (povinná zkouška – všechny obory)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Cizí jazyk (povinná zkouška, pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk) – všechny obory

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického a německého jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z těchto předmětů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Podstránky: