Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Zákony a vyhlášky


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce řediteli školy.


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)

  • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Témata maturitních zkoušek z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY a CIZÍHO JAZYKA budou dostupná po zveřejnění novely Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Podstránky: