Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Zákony a vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021


Přihlašování k maturitní zkoušce

Pro podzimní zkušební období

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy:

  • V případě společné části do 23. července 2021
  • V případě profilové části do 30. července 2021

Pro žáky naší školy a žáky-absolventy, kteří se hlásí k opravné nebo náhradní zkoušce, platí termín 23. července 2021.

Více informací zde


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/2021)


Český jazyk a literatura (povinná zkouška – všechny obory)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Cizí jazyk (povinná zkouška, pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk) – všechny obory

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického a německého jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z těchto předmětů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Podstránky: