1. Organizace vyučování ve školním roce 2023/2024 dle pokynu MŠMT 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 • Státní svátky: Den české státnosti ve čtvrtek 28. září 2023. Den vzniku samostatného československého státu v sobotu 28. října 2023. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva (1989, 1939) v pátek 17. listopadu 2023.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne  jsou stanoveny v době od 11. března – 17. března 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
  Pátek 29. března a pondělí 1. dubna 2024 jsou tzv. ostatní svátky.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2024 do neděle 1. září 2024.

2. Termíny ředitelského volna
 • Případné termíny volných dnů pro žáky školy budou stanoveny podle provozních a organizačních potřeb školy

3. Dny otevřených dveří
 • Výstava „Student a Job“  25. 11. – 26. 11. 2023
 • Den otevřených dveří“ – termíny

1. prosince 2023 v době 10:00 – 17:00 hodin (pátek)

2. prosince 2023 v době 8:30 – 12:00 hodin (sobota)

 • Dále v lednové čtvrtky, tj. 11. 1. 2024, 18. 1. 2024 a 25. 1. 2024 v době od 15:00 do 17:00 hod.

4. Termíny třídních schůzek
 • Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníků se konají  21. 9. 2023 v 16:00 hod. (E, C obory) a v 17:00 hod. (M, H obory)
 • 9. 11. 2023 pro všechny ročníky (od 16:00 hodin)
 • 11. 1. 2024 pro všechny ročníky (od 16:00 hodin)
 • 11. 4. 2024 pro všechny ročníky (od 16:00 hodin)
 • Individuální konzultace s učiteli je možno domluvit telefonicky v průběhu školního roku.

5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění vyhlášky 243/2017.

 • přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 10. dubna do 28. dubna 2024;
 • povinné jednotné zkoušky se konají ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou, které jsou ve škole vyučovány (HT, SČ, IT, PMP, DSP), a to pro všechny formy vzdělávání;

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2024 v termínech stanovených ředitelem školy.


Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v pracovních dnech od 2. května do 10. června 2024, v podzimním zkušebním období v pracovních dnech od 1. září do 20. září 2024.
Praktické zkoušky a písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2024.


Podstránky: