MŠMT ČR vyhlásilo v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu č. 51.
Do této výzvy je jako partner zapojena i naše škola.
Jedná se oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt je veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0006 s názvem „Pedagog a tablety ve výuce“.
Cílem projektu je nákup mobilních dotykových zařízení a proškolení všech pedagogických pracovníků, jak efektivně využívat tablety ve výuce.Projekt RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III)

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Více na www.nuv.cz/ramps