Škola je zapojena do realizace projektu:  Gramotnosti CRPR o.p.s., (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612)


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání


Předmětem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, podpora funkčních gramotností a rozšíření volnočasových aktivit žáků v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky prostřednictvím čtyř klíčových aktivit projektu.

  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 863 799,86 Kč
  • Dotace EU: 13 484 229,88 Kč
  • Dotace státní rozpočet: 2 379 569,98 Kč
  • Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
  • Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
  • Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.
  • Partner projektu: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123