Zahraniční pracovní stáže 2017 – 2018  „ERASMUS+“

Název projektu: Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce

Obsah projeku: Dvoutýdenní zahraniční pracovní stáže

Cílová destinace: Itálie

Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 30.11. 2018


Popis projektu

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání žáků 3. ročníku maturitního oboru Hotelnictví a turismus a žáků 3. ročníku učebních oborů Kuchař-Číšník-Příprava jídel, Cukrář a Pekař. Stáž v italských podnicích umožníme především žákům nadaným ze sociálně slabého prostředí, z málo podnětného prostředí i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří na klasickou stáž v zahraničí stáž nemohou vyjet v rámci jiných aktivit.
Výstupem projektu bude 30 podpořených žáků, kteří získají nové kompetence v oblasti odborné, jazykové, interkulturní a osobnostní. Projekt přispěje ke zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí, protože žáci se zahraniční zkušenosti – držitelé Europassu a certifikátu se stanou zajímavými pro zaměstnavatele. Na základě vyhodnocení poznatků dojde k úpravě výuky na naší škole, tak aby došlo k ještě lepšímu propojení teorie s praxí. O dosažených výsledcích budeme informovat v regionálním tisku, na webu školy, na projektovém dni, budeme informovat veřejnost na sociální síti Facebook. Projektem ověřené jednotky učení budeme sdílet s kolegiálními školami. Dlouhodobá udržitelnost projektu je zaručena i skrze modernizaci tematických plánů, využití receptů na soutěžích, rautech a ve školní jídelně.


Plán odborných stáží

1. BĚH – V březnu 2018 proběhne 2 týdenní stáž 3 žáků z oboru Cukrář a 3 žáků z oboru Pekař v cukrárně a pekárně podniku Panificio Betta v severní Itálii.

2. BĚH – V červnu 2018 proběhne 2 týdenní stáž 6 žáků z oboru Kuchař-číšník a 6 žáků z oboru Hotelnictví a turismus v hotelech Deborah 3* a Golf&Beach 3* ve vyhlášeném přímořském letovisku Milano Marittima.

3. BĚH – V září 2018 proběhne 2 týdenní stáž 6 žáků z oboru Kuchař-číšník a 6 žáků z oboru Hotelnictví a turismus v hotelech Deborah 3* a Golf&Beach 3* ve vyhlášeném přímořském letovisku Milano Marittima.


Co je studentům hrazeno z rozpočtu projektu?
  • kompletní pojištění
  • jazyková příprava
  • doprava na místo výkonu stáže a zpět
  • ubytování a strava (snídaně, oběd a večeře)
  • doprava v místě – z ubytování na pracoviště a zpět

organizace odborné stáže na pracovišti


Kritéria pro výběr účastníků
  • vyplněná přihláška
  • doporučení k účasti od třídního učitele a vedoucího odborné praxe
  • komunikativnost, příjemné vystupování
  • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor

Koordinátor projektu: Mgr. Michal Urban,
michal.urban@skolspec.cz